CaixaBankFactura

Recordar la clau

CaixaBankFactura receptors

CaixaBankFactura
*Oferta vàlida per a clients nous del servei *CaixaBankFactura que es donin d'alta abans del 31-12-2024. No s'inclouen en aquesta promoció (i, per tant, es facturaran en cas d'utilitzar-se) els costos derivats de l'emissió electrònica i el seu arxiu durant el primer any (superiors a 30 factures mensuals), l'emissió de la factura física, l'arxiu durant el primer any i l'arxiu a partir del segon any.
NRI: 20817-2022-05555